11th April 2014 Oslo, Norway

Om menneskerettigheter og demokrati

Utenriksminister William Hague lanserte torsdag 10. april Storbritannias årlige rapport om menneskerettigheter og demokrati. Den sammenfatter informasjon fra det britiske diplomatnettverket, andre lands myndigheter, internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn for å gi grundige situasjonsbeskrivelser og redegjøre for arbeidet britiske embetsmenn og –kvinner legger ned for å oppnå framgang og resultater.  

Rapporten fremhever fem temaområder Storbritannia la særlig vekt på i 2013:

Forsvar av religions- og trosfrihet overalt i verden
Vi ser stadig tilfeller hvor religions- og trosfriheten trues. Storbritannia arbeider mot disse truslene gjennom prosjektarbeid i mange land, på det multilaterale nivå (FN-resolusjoner, samarbeid i EU), og ved å bringe sammen religiøse og politiske ledere og belyse fordelene ved pluralisme.

Enighet om verdens første våpenhandelsavtale (ATT)
Vedtaket av den juridisk bindende våpenhandelsavtalen var kulminasjonen av syv års arbeid i FN. Storbritannia og Norge er blant de 31 landene som så langt har ratifisert avtalen, og det blir avgjørende å øke dette tallet slik at avtalen kan tre i kraft raskest mulig og gjøre verden til et tryggere sted.

 

Gjenvalg til FNs menneskerettighetsråd (UNHRC)

Storbritannia oppnådde gjenvalg til menneskerettighetsrådet for perioden 2014-2016, og har forpliktet seg til å holde menneskerettigheter sentralt i alt multilateralt arbeid, eksempelvis gjennom initiativ til en UNHRC-resolusjon for å beskytte rettighetene til lesbiske, homofile, biseksuelle og transepersoner  (LHBT), i møte med alarmerende diskriminering og reaksjonær lovgivning i flere land, inkludert i det britiske samveldet.

Lanseringen av den britiske handlingsplanen for næringslivet og menneskerettigheter

Bred implementering av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er et viktig og oppnåelig mål. Storbritannia ble i 2013 det første landet til å lansere en egen handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Storbritannia er også bidragsyter til initiativet Business Anti-Corruption Portal sammen med Norge, Sverige, Tyskland og Østerrike, som hjelper bedrifter bekjempe praksiser som undergraver respekt for lovverk og demokrati.  

 

Avskaffelse av seksuelle overgrep i konfliktområder
Gjennom Preventing Sexual Violence Initiative (PSVI) har Storbritannia lagt ned hardt arbeid sammen med internasjonale partnere for å få slutt på bruken av voldtekt som et krigsvåpen, motarbeide underrapportering og stille overgripere til ansvar. Gjennom presidentskapet i G8 sikret Storbritannia en historisk erklæring som definerte voldtekt i væpnet konflikt som en krigsforbrytelse og alvorlig brudd på Genève-konvensjonene, og under FNs generalforsamling ble det oppnådd en erklæring hvor 141 land (i skrivende stund) forplikter seg til å stoppe seksuell vold i konfliktområder.

En ny milepæl vil nås 10.-13. Juni 2014, da Hague sammen med spesialutsending for FNs høykommissær for flyktninger, Angelina Jolie, vil være vertskap for et globalt toppmøte i London hvor denne oppslutningen skal videreføres til konkrete tiltak. Oppdatert informasjon finnes her:

https://www.gov.uk/government/topical-events/sexual-violence-in-conflict

De ovennevnte prioriteringene deles i stor grad av Norge, og vi her på ambassaden arbeider aktivt for å ytterligere styrke det gode norsk-britiske samarbeidet innenfor demokrati og menneskerettighetsspørsmål. Blant annet planlegger vi en lokal event her i Oslo i forbindelse med PSVI-toppmøtet i juni. Følg oss på sosiale medier for oppdateringer!

Facebook  Twitter

Posted by Thomas Berntsen, Political Section

4 comments on “Om menneskerettigheter og demokrati

 1. Kjaere alder Nilsen ,
  med min full respekt for deg finner jeg din kommentar for de generelle . Selvfolgelig , ma° for eksempel religioes frihet forsvares. Bare hva utviklingen er borte sa° sterkt galt i de siste a°rene ?
  Jeg onsker et svar.
  Hilson , Ingo-Steven, Stuttgart

 2. Dear Sir Thomas Berntsen , after I ´ve thought for a longer time ´bout yr. topic # 3 I do beg you pls. to release the 2 follwing small comments.
  Kjaere Sir Thomas Berntsen , Vennligst Tillat meg á skrive folgende for temaet deres #3 etter noe betenkningstid. Bare s°a at det er en fremtidig perspektiv for lesbiske , homofile , biseksuelle og transseksuelle folk – folk der ute , er det viktig a° stotte nevnte UNHCR – opplosning til 2016 . Bare for a° “alarmerende” nyheter om diskriminering av alle slag ( pa° jobb!) For °a vite , ma° du jobbe ikke bare med disse rettighetene i det britiske samveldet.Sjekk ut bare “speilet utdata” (speilet : tyske magasinet) 03/14. Det er en rapport om forholdene i Tyskland over 4 (!) sider. Dette er alarmerende. Kjaere hilsener og en avslappende helg.

  Lägga till dig runt deras till°atelse , till ämnet 3 fortfarande följande dessutom efter en tid i behandling vänligen I. rak därmed ett perspektiv för lesbiska , bögar , bisexuella och homo-, trans- fram till 2016 ger , bör UNHCR – – människor vill höra , sa° är redan tillräckligt i olika , hygglig Nachrichtenmagazaine. Särskilt illa tycker jag därmed annoyances pa° jobbet. / Nfinally JAG önskar dig en lugn och fridfull helg. / Nlove för hälsningsfraser .

  Best wishes, take care of yourself and have a relaxed & peaceful weekend, liebe Grüßle ond oin ganz schoiner Freitigabend & Wochenendle, Ingo-Steven , Stuttgart

 3. Dear Sir Thomas Berntsen,
  for I ´m not so sure if you do prefer comments written in English or Norwegian – pls.be so kiendly to ” accept” the next lines in both languages. But if you would prefer “Norwegian” – comments , pls. be so friendly & inform me via ingo.wais@web.de. Well , in yr. 1st. report you # ve mentioned 5 topics. So pls. let me just pick up #5, ” Avskaffelse av seksuelle overgrep i konfliktomráder ” , for it ´s to me the most important one.
  “Seksuelle overgrep finner desserve stadig oftere. Enten i Norge eller EU. Enten i konflikter eller i kriser rundt , verden eller i sivilit liv. Det er derfor det er sa° vikting a° forhindre dette min mening. Dat er hvorfor jegsette hoye ha°p inn i reproduktive vold i innenlandsk konflikter i London , 10. -13.Juni 2014.Jeg haper og stoler pà at med stotte av FS William Hague og skuespiller Angelina Jolie slikt motbydellig angrep ikke bare i krigsherjede omràder forebyggende diskuteres , men at ogsà situasjonen i Norge eller EU vil forhandle. Elsker hilsener, best wishes & a peaceful weekend, liebe Grüßle & erholsames Wochenendle, Ingo-Steven Wais, Stuttgart

Comments are closed.