Avatar photo

Leigh Turner

Ambassador to Austria and UK Permanent Representative to the United Nations and other International Organisations in Vienna

4th September 2013

İnsan hakları ve ticaret

Bu blog, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğinde insan hakları çalışmalarını yürüten, Nadia Hashmi ile ortak yazılmıştır

8ce58c67-e860-40f9-bf35-7cd571186499Dünyada, ticareti en sıkı denetlenen maddenin elmas olduğunu biliyor muydunuz? Bunun nedeniyse, elmas alımı sırasında yaşanmış olma potensiyeli olan insan hakları ihlalleriyle  mücadele edebilmek.

İnsan hakları ve ticaret, pek de uyumlu eşler gibi görünmeyebilir. Hatta bazen, bu iki kavramın birbiriyle tamamen zıt olduğunu savunanlar bile oluyor. Bunu da bir hükümetin güvenlik ve ekonomi üzerindeki odağının, o hükümetin insan haklarına daha az önem verdiği anlamına geldiği şeklinde bir mantığa dayandırıyorlar.

Birleşik Krallık, bu tür savunmaların pek gerçekçi olmadığını göstermeye kararlı. Türkiye gibi yükselen ekonomiler ile her geçen gün daha da artan ortaklıklarımız ile, Britanya hükümeti olarak ticaret ve yatırımı geliştirme çabalarının, uluslararası hukuk ve iyi yönetişimi destekleme çabalarıyla çatışmak yerine birbirini tamamalayarak ilerlemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu yüzden, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı William Hague, bugün iş dünyasında insan haklarının teşvik edilmesini amaçlayan yeni bir girişim başlatıyor. Bu girişim, yurtdışındaki tüm Britanya firmalarının, BM iş ve insan haklarına ilişkin kılavuz ilkeleri de dahil tüm uluslararası insan hakları standart ve ilkelerine uymasını sağlamayı amaçlıyor. Bu standartlar ve ilkeler, elmas ticaretinden giyim ve gıda üretimine kadar tüm iş alanları için büyük bir önem taşımakta.

İnsan hakları önemlidir. Ve insan hakları, sadece hükümetlerin sorumluluğu değildir. Tüm insanların ve kurumların uygulaması gereken normlardır. Kendi üzerlerine düşen rolü uygulayara iş yerleri, uygun davranış standartlarını oluşturabilir, tacize açık kapı bırakan uygulamaları kaldırabilir, dezavantajlı grupların desteklenmesine ve toplumlun güçlenmesine yardımcı olabilirler. Haydi hep birlikte bunun gerçekleşmesini sağlayalım.

1 comment on “İnsan hakları ve ticaret

  1. Dear Leigh, though we appreciate your efforts regarding human rights in business world, we think that there is a huge animal abuse in every phase of trade and production and it’s a shame that no one talks about “animal rights in business world”. We expect an attention to this matter as well from your side. Regards.

Comments are closed.

About Leigh Turner

I hope you find this blog interesting and, where appropriate, entertaining. My role in Vienna covers the relationship between Austria and the UK as well as the diverse work of…

I hope you find this blog interesting and, where appropriate, entertaining. My role in Vienna covers the relationship between Austria and the UK as well as the diverse work of the UN and other organisations; stories here will reflect that.

About me: I arrived in Vienna in August 2016 for my second posting in this wonderful city, having first served here in the mid-1980s. My previous job was as HM Consul-General and Director-General for Trade and Investment for Turkey, Central Asia and South Caucasus based in Istanbul.

Further back: I grew up in Nigeria, Exeter, Lesotho, Swaziland and Manchester before attending Cambridge University 1976-79. I worked in several government departments before joining the Foreign Office in 1983.

Keen to go to Africa and South America, I’ve had postings in Vienna (twice), Moscow, Bonn, Berlin, Kyiv and Istanbul, plus jobs in London ranging from the EU Budget to the British Overseas Territories.

2002-6 I was lucky enough to spend four years in Berlin running the house, looking after the children (born 1992 and 1994) and doing some writing and journalism.

To return to Vienna as ambassador is a privilege and a pleasure. I hope this blog reflects that.