Tag: foreign affairs

20th January 2017 Skopje, North Macedonia

Charles Garrett

British Ambassador to Macedonia

Shënime nga ditari, 26 Gusht 2027

Në malet e larta të Sharit në Maqedoni, ajri ka shije të shampanjës. Pas pesë orëve duke e pirë, ecja jonë sot na raskapiti por na gazmoi. Është e mrekullueshme të rikthehem në Maqedoni. Ka nëntë vjet që nga çasti kur eca në Malin Sharr. Aso kohe, kur isha në postin e Ambasadorit Britanik në […]

Read more on Shënime nga ditari, 26 Gusht 2027 | Reply

18th January 2017 Skopje, North Macedonia

Charles Garrett

British Ambassador to Macedonia

Diary entry 26 August 2027

High up in Macedonia’s Shar Planina mountains the air tastes like champagne.  And after five hours of drinking it in, our walk today has left us tired but happy. It’s great to be back in Macedonia.  It is nine years since I walked in the Shar Planina.  Back then, when I was serving as British […]

Read more on Diary entry 26 August 2027 | Reply (11)

23rd July 2015 Skopje, North Macedonia

Reflections on Macedonia

For a small country, Macedonia has a lot to offer and from my recent trip to Skopje it was clear that Macedonia is a state with big aspirations. In the midst of a difficult period, both internally and regionally, Macedonia looks to have the agility and resolve that is needed in order to respond to […]

Read more on Reflections on Macedonia | Reply