British Embassy

Part of

UK in Norway

11th April 2014 Oslo, Norway

Om menneskerettigheter og demokrati

Utenriksminister William Hague lanserte torsdag 10. april Storbritannias årlige rapport om menneskerettigheter og demokrati. Den sammenfatter informasjon fra det britiske diplomatnettverket, andre lands myndigheter, internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn for å gi grundige situasjonsbeskrivelser og redegjøre for arbeidet britiske embetsmenn og –kvinner legger ned for å oppnå framgang og resultater.   Rapporten fremhever fem temaområder […]

Read more on Om menneskerettigheter og demokrati | Reply (4)