Robin Barnett

Robin Barnett

Former Ambassador to Ireland, Dublin

24th January 2013 Dublin, Ireland

Przemówienie premiera Camerona o Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej

Na pewno są Państwo świadomi, że nasz premier David Cameron wygłosił 23 stycznia w Londynie ważne przemówienie na temat Europy. Polskie media poświęciły temu przemówieniu dużo uwagi, a 24 stycznia przemówienie skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Przemówienie to w bardzo jasny sposób mówi o przywiązaniu do koncepcji pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, w sercu Jednolitego Rynku, lecz także do koncepcji utrzymania naszych wpływów poprzez bycie na czele działań UE w obszarze energii, zmian klimatycznych, rozwoju, polityki zagranicznej oraz innych wyzwań globalnych. W szczególności przemówienie to odrzuca twierdzenie, że Wielka Brytania miałaby się lepiej, gdyby jej relacje z UE były podobne do relacji, jakie mają Norwegia i Szwajcaria. Premier jest zgodny z opinią naszych przyjaciół w Unii i poza nią, że bez Wielkiej Brytanii Unia byłaby słabsza. W przemówieniu zasygnalizował zamiar przedstawienia Brytyjczykom argumentów za członkostwem Wielkiej Brytanii w zreformowanej Unii.

Przemówienie to stanowi również uczciwą ocenę wyzwań stojących przed nami wszystkim w Europie, także tutaj, w Polsce. Chodzi tu zwłaszcza o wyzwania związane z kryzysem w strefie euro i zmianami w Europie, jakie kryzys ten powoduje. Chodzi o konkurencyjność w obliczu transformacji w gospodarce globalnej oraz o rozdźwięk pomiędzy Europą i jej obywatelami.

Premier proponuje pięć zasad ukierunkowanych na reformy, dzięki którym można byłoby sprostać tym wyzwaniom:

Konkurencyjność: podjęcie poważnych działań na rzecz pogłębienia Jednolitego Rynku, ograniczenia biurokracji, otwarcia handlu i zreformowania unijnych instytucji;

Elastyczność: akceptacja dla różnorodności w UE zamiast twierdzenia, że jeden rozmiar pasuje na wszystkich. Premier pokrótce rozwinął ten temat, przedstawiając swoje wstępne koncepcje. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że to dopiero początek, a nie koniec debaty w tej sprawie.

Możliwość powrotnego przepływu kompetencji do krajów członkowskich, zgodnie z obietnicą z posiedzenia Rady Europejskiej w Laeken: powinniśmy przeanalizować, jakie działania UE może podejmować, a jakich powinna zaprzestać;

Odpowiedzialność demokratyczna: parlamenty narodowe muszą odgrywać większą rolę;

Uczciwość: zmiany spowodowane kryzysem w strefie euro nie mogą zagrażać integralności Jednolitego Rynku.

Są to dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej sprawy dalekosiężne i złożone. Przemówienie to ukazuje jednak, że angażujemy się w relacje z naszymi partnerami w UE, w tym w relacje z Polską. Nasz rząd pragnie przyczyniać się do kształtowania przyszłości Unii otwartej, elastycznej i zdolnej do adaptacji, mając na myśli nie tylko uzyskanie lepszych warunków dla Wielkiej Brytanii, lecz także lepszych warunków dla Europy.

W Unii Europejskiej istnieją już obszary, w których niektóre państwa członkowskie biorą udział, zaś inne nie, jak choćby strefa euro czy też Schengen. Jest oczywiste, że Jednolity Rynek potrzebuje wspólnych zasad i sposobów ich egzekwowania. Jednakże obstawanie przy tym, że wszystkim 27 państwom członkowskim UE powinno odpowiadać to samo wydaje się być pozbawione sensu.

Wielka Brytania aktywnie współpracuje z Polską w ramach naprawdę ambitnej agendy, w której skład wchodzą między innymi: dokończenie projektu Jednolitego Rynku oraz Jednolitego Rynku Cyfrowego, unijna agenda wzrostu, deregulacja, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, energetyka (w tym gaz łupkowy oraz energetyka nuklearna dla celów cywilnych), rozszerzenie UE, a także zwiększenie dwustronnego handlu i inwestycji.

Premier Cameron stwierdził też wyraźnie, że jako przywódca swojej partii będzie podczas wyborów w 2015 ubiegać się o mandat do negocjowania nowych ustaleń z UE, a następnie przeprowadzenia referendum z opcją “zostać-wyjść”, które zadecyduje, czy należy pozostać w UE na nowych warunkach, czy z niej wystąpić. Jest przekonany, że będzie w stanie wynegocjować odpowiednie reformy i wygrać referendum, w którym obywatele powiedzą: “zostać”. Jako przywódca partii twierdzi, że “w przypadku braku zgody na rozważenie konsultacji z Brytyjczykami (…) nasze ostateczne wyjście stałoby się bardziej prawdopodobne”.

Na tym etapie premier celowo nie rozwijał głębiej tematu reform, które chciałby zaproponować. Zakłada on jednak, że w ciągu najbliższych kilku lat dojdzie do negocjacji na temat Traktatu i że Wielka Brytania położy te tematy na stole negocjacyjnym. Jego podejście znajdzie odzwierciedlenie w przeglądzie bilansu kompetencji pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską.

Ambasada Brytyjska z przyjemnością weźmie udział zarówno w debacie o przyszłości UE, jak również będzie kontynuować owocną współpracę z polskim rządem i społeczeństwem obywatelskim w celu osiągnięcia naszych wspólnych celów.

About Robin Barnett

Robin Barnett was British Ambassador to Ireland from 2016 to 2020. Between 2011 - 2016 he held the post of British Ambassador to Poland and his career has previously concentrated…

Robin Barnett was British Ambassador to Ireland from 2016 to 2020. Between 2011 - 2016 he held the post of British Ambassador to Poland and his career has previously concentrated on Central and Eastern Europe and multi-lateral diplomacy.

Robin began his career in the Foreign and Commonwealth Office in 1980 as Desk Officer for Indonesia and the Philippines. In addition to Ireland, he has been posted to Vienna, New York and Bucharest, where he was Ambassador. He has also served as Director of UK Visas and Managing Director of the Business Group in UK Trade and Investment

Robin studied Law at Birmingham University. He has a son and a stepson and is a great admirer of Sir Alex Ferguson and a supporter of Manchester United.