Avatar photo

Edward Ferguson

British Ambassador to Bosnia and Herzegovina

9th June 2015

Trenutak za Magna Cartu

Poput mnogih drugih stvari ovdje u Bosni i Hercegovini, istorija rada na reformi sektora pravosuđa je duga i komplikovana. Bilo je važnih postignuća; bilo je bolnih posrnuća. U BiH postoje mnoge odlične i pravične sudije i tužioci, ali ima i onih koji su izdali ovlasti i povjerenje koje nosi njihova pozicija. Mnogo je govora o „radnim mjestima i pravdi“, ali se još uvijek malo toga radi.

Pa kako da se odmaknemo od parola i postignemo nešto značajno i trajno? Nešto što će zaista napraviti razliku u životima običnih građana. Boriti se protiv nejednakosti u društvu u kome bogati postaju još bogatiji na račun siromašnih. Gdje su moćnici nekažnjivi pred zakonom. Gdje je sistem pravosuđa previše spor, nekompetentan ili korumpiran da bi zaštitio najugroženije.

Prije 800 godina, u Engleskoj se desio veliki preokret koji je promjenio našu zemlju – iz osnova i za sva vremena. Kralj John, korumpiran i autokrata, nije nikome polagao račune i u tome je pretjerao. Njegovi podanici okrenuli su se protiv njega i natjerali ga da prihvati novi sistem u kome je monarh predmetom pravnog sistema zemlje. Ovaj dokument, vjerovatno najznačajniji pravni dokument u istoriji, postaće poznat kao „Magna Carta” ili Velika povelja sloboda.

Magna Carta je po prvi put uvela ustavnu vlast u Englesku. Natjerala je kralja da prihvati određene fundamentalne vrijednosti i principe: pravo na pravično suđenje, zaštitu od mučenja i pravo na učešće u političkom i vjerskom životu. Uredila je i postavljanje ribarskih mreža na rijeci Temzi, ali možda taj dio možemo preskočiti!

Ovo se svodi na to da oni koji su prethodno stajali izvan zakona private vladavinu prava. Uvodi pojam odgovornosti za sve, od kralja na niže, bez obzira na njihova poznanstva i finansijsko stanje.

Po mom skromnom mišljenju, Bosni i Hercegovini treba jedan Magna Carta trenutak. Treba joj da njeno političko rukovodstvo prihvati da više neće uživati privilegiju nekažnjivosti. Da će prestati koristiti pravosuđe kao sredstvo manipulacije u sopstvenu korist. Da će se prestati sa praksom političkih namještenja i kronizma, da će se sudije i tužioci imenovati isključivo na osnovu njihovih sposobnosti, iskustva i dokazanog integriteta. Kao što je prihvatio kralj John u Magna Carti: „Imenovaćemo sudije… samo one koji poznaju zakone teritorije i žele da ga primjenjuju”.

Prošlogodišnji protesti su donekle pokazali kakve mogu biti posljedice ako vaše političke vođe ne private ovaj izazov. Istorija, drevna i savremena, uči nas da marginalizacija i nejednakost, vode ka nestabilnosti, a moguće i konfliktu. Vjerujem da je u Bosni i Hercegovini neizbježna promjena i da ako lideri ne donesu teške odluke, narod će to učiniti za njih. Dakle, ulog je veliki.

Ali, sve i da postoji politička volja za reforme, šta onda? Reforma pravosuđa je komplikovana i dugo traje. Za razliku od perioda kralja Johna, shvatanje “zakona teritorije” u smislu čisto domaćeg prava danas nije dovoljno. Sudije i tužioci će takođe možda morati poznavati i primjenjivati međunarodno pravo, poput Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Složenost i brz razvoj modernog prava podrazumjevaju da pravni stručnjaci moraju biti najpametniji i najbolji, da moraju težiti najvišim standardima integriteta kako profesionalno tako i lično, biti spremni na stalno istraživanje, učenje i sopstveni razvoj, te biti sposobni da donose jasne i uvjerljive odluke o složenim pitanjima.

Reforma pravosuđa ne može biti odvojena od ekonomskog plana. Za strane investitore poštivanje vladavine prava je najvažnije u procesu donošenja odluka. Treba da budu sigurni da će se komercijalne nesuglasice brzo i pravedno rješavati. Da će njihove investicije biti zaštićene. Da će korupcija biti kažnjena. Bez pravde, radna mjesta, koja su jako potrebna mladima u ovoj zemlji, ostaće samo iluzija.

Dakle, sve važniji dio mog rada u Ambasadi zauzima promovisanje vladavine prava jer vjerujemo da su politička konkurentnost, vladavina prava i sloboda govora ključni preduslovi za inovaciju i poduzetništvo – kao i za prosperitet koji iz njih proizilazi. Drugim riječima, vjerujemo da se vladavina prava, efikasna uprava i ekonomski uspjeh uzajamno podupiru.

Usmjereni smo na usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa evropskim standardima i zakonodavstvom što je preduslov za buduće članstvo u EU. Sarađujemo sa institucijama na državnom i entitetskom nivou kako bi unaprijedili njihovu stručnost i efikasnost tako da veći broj slučajeva može biti brže i pravednije obrađeno. Pomogli smo izradu strategija za borbu protiv korupcije – teme koja je veoma bitna za građane. Kroz Partnerstvo za otvorenu vlast ohrabrujemo Bosnu i Hercegovinu da svoje institucije otvori za javno nadgledanje i provjeru. Takođe, pokušavamo intenzivirati saradnju lanca krivične pravde na svim nivoima, uključujući i u borbi protiv terorizma.

Prioriteti moje vlade su prioriteti građana ove zemlje. Veliki je izazov pred nama. Ali, ako postoji politička volja, nema toga što zajedno ne možemo postići.

1 comment on “Trenutak za Magna Cartu

  1. Dears, if we have a political party which wants to reform BiH following principles of “civic society”, will Britain support its “fight” ? Has Embassy some type of committee for revising of all political decisions? I think that Britain doesn’t see influence which Britain has on Bosnians youth because I can give you simple example; all Bosnians learn English from books which were made in Britain and every lesson contain something about Britain (culture, occasions). Best regards

Comments are closed.