Tag: du học

5th September 2018 Hanoi

Gareth Ward

by Gareth Ward

British Ambassador to Vietnam

Nền giáo dục Anh dành cho tất cả mọi người

Mặc dù tôi mới chỉ chính thức trở thành Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam được một tháng, nhưng như vậy là đủ lâu để tôi nhận thấy tầm quan trọng của giáo dục tại đây. Là một xã hội ảnh hưởng bởi Nho giáo, tôi có thể hiểu rằng việc học được […]

Read more on Nền giáo dục Anh dành cho tất cả mọi người | Reply