Avatar photo

Richard Moore

FCO Political Director

4th January 2016 London, UK

Projemize övgü

Biz diplomatlar kamu kaynaklarını nasıl kullandığımızla ilgili genellikle övgü almayız. Birleşik Krallık bulvar gazeteleri şampanya içilen kokteyl partileri efsanesini sürdürmeyi tercih ederler. Dolaysıyla Türkiye’de uzun zamandır devam eden ikili işbirliklerimizden biri için geçenlerde aldığım olumlu geri bildirim beni çok memnun etti. Geri bildirim şu şekildeydi: “Birleşik Krallık vergi mükellefi olarak, bu tarz kalkınma çalışmalarına olan taahhüdümüzü görmek beni çok mutlu etti”.  Söz konusu mesaj, Ticari Arabuluculuk İstanbul Pilot Projesi katılımcılarından aldığımız olumlu değerlendirmelerden yalnızca biriydi.

s-70d62e225a88f2cc0b6d4f6175a22a91e4f156e6Söz konusu proje Avrupa’yı Birleştirme Programı altında finanse edilmiştir. BAB Strateji ve İş Geliştirme Danışmanlık A.Ş. işbirliği ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen projenin ana amacı İstanbul Kapalıçarşı esnafı arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümü için Türk Arabuluculuk Kanunu’nun uygulanmasını geliştirmek ve bu konuda toplumdaki farkındalığı arttırmaktır.

Kapalıçarşı ikonik bir pazardır. Birleşik Krallık’tan gelen ziyaretçiler dâhil, her yıl yaklaşık 90 milyon yerli ve yabancı turist çekerek ve muazzam bir gelir sağlayarak bugün de İstanbul’un önemli bir ticaret merkezi olmayı sürdürmektedir. Diğer ticaret ve iş merkezlerinde olduğu  gibi, ticari anlaşmazlıklar burada da zaman zaman yaşanmaktadır. Ticari Arabuluculuk projesinin amacı, Kapalıçarşı esnafına köklü ama eskimiş, geleneksel anlaşmazlık yöntemlerini daha modern anlaşmazlık çözüm yöntemleri ile değiştirmelerinde yardımcı olmaktır. Arabuluculuk, eski geleneklerle çelişmiyor ve onların mevcut geleneksel Pazar kültürünü muhafaza ediyor. Türkiye’de anlaşmazlıkların bu yöntemle çözülebilmesini mümkün kılan dönüm noktası, Arabuluculuk Kanunu’nun 2013 yılında yürürlüğe girmesidir.

Sözkonusu proje Türkiye’de AB üyeliği için gerekli reformların uygulanmasına yardımcı olan Avrupa’yı Birleştirme Programı altında desteklediğimiz projelerden yalnızca biridir. Birleşik Krallık uluslararası hukuki hizmetler ile kamu ve ticari arabuluculuk hizmetleri alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Birleşik Krallık’ın bu alandaki deneyim ve uzmanlığını, Türkiye’nin adalet sektöründeki reformlarını desteklemek için kullanmayı hedefliyoruz.

Uzak şehirlerdeki yerel idarelere, önemli politika paydaşlarına ve STKlara ulaşmada etkin bir araç olan İkili İşbirliği Programımız altında da Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz. Diğer bir programımız da, iklim değişikliği ile mücadele eden, enerji güvenliğini güçlendiren ve açık küresel ekonomi alanlarını destekleyen  Refah Fonu’dur.

Hem Türkiye’ye hem de Birleşik Krallık’a ulusal refah ve stratejik menfaatlerimizi teşvik etmek konusunda destek olduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum. Aynı zamanda Birleşik Krallık vergi mükelleflerinin paralarının karşılığını iyi bir şekilde alması sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.