This blog post was published under the 2015 to 2024 Conservative government

Avatar photo

Matt Field

British Diplomat

24th January 2022

Kraj djelovanju bez posljedica

Raditi kao britanski ambasador u Bosni i Hercegovini (BiH) ostaje biti iskustvo koje ispunjava, koje je prepuno izazova i frustracija, kao ni jedno do sada u mojoj profesionalnoj karijeri. Izazovi i frustracije su tu zbog stalnih previranja sa kojim se zemlja suočava, destabilizirajućih aktivnosti i ličnih interesa velikog broja lidera, te neuspjeha u poboljšanju kvaliteta života njenih građana.

Trenutna kriza u kojoj član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i Narodna Skupština Republike Srpske pokušavaju da ponište napredak postignut u zadnjih 26 godina, je opasno odvlačenje pažnje od korupcije. Upotreba govora mržnje i direktno ignorisanje pravnog poretka ove zemlje, izloženi koraci će razoriti sigurnost i prosperitet RS i drugih dijelova BiH, uskraćujući građanima svijetliju budućnost koju zaslužuju.

Razmišljao sam o tome šta veže ovu situaciju sa velikim brojem drugih problema sa kojima se suočavaju građani, uključujući i duboko uvriježenu korupciju, loše javne usluge i hronični nedostatak investicija, što ide puno dublje od jedne političke stranke ili vlade. Razgovarao sam sa velikim brojem ljudi, od Trebinja do Bihaća, od Livna do Brčkog, i sa ljudima koji su već napustili ovu zemlju u potrazi za boljim prilikama negdje drugo. Šta bi promijenilo računicu onih koji su odlučni da osiguraju dobrobit za sebe i one oko sebe, bez obzira na cijenu ili rizik za druge?

Moj zaključak, iako nije originalan, je da je BiH predugo sredina u kojoj nema posljedica.  Pojedinci se mogu odlučiti da kradu iz javnih budžeta, da blokiraju reforme, da veličaju ratne zločince, da manipuliraju izborima, da podmićuju, da onemoguće pravdu, da prijete, da podrivaju institucije, da dijele, bez bilo kakvih negativnih posljedica za njih lično. Stvarne posljedice za loša djela su rijetke i dešavaju se sa dugim pauzama između. Pa zašto onda uraditi ispravnu stvar?

Promjena ove računice je po meni u samoj srži stvaranja novog pravca za BiH i za prekidanje zatvorenog kruga kriza. To može biti jedina šansa za ohrabrivanje većeg broja uspješnih i najboljih u ovoj zemlji da ostanu i ovdje budu uspješni. I to je najmanje što možemo uraditi za one u BiH koji naporno rade da obezbijede pristojan život za sebe i svoju djecu.

Posljedice mogu biti i vanjske i unutrašnje. Vanjske uključuju i upotrebu sankcija i drugih restriktivnih mjera protiv pojedinaca koji prave ovakve korake. Ujedinjeno Kraljevstvo već radi na tome, a proces je komplikovan i pravno zahtjevan. Kao i drugi prijatelji ove zemlje, također ponovo razmatramo i sve naše programe podrške, da osiguramo da novac britanskih poreskih obveznika ne ide na ruku pojedincima ili institucijama koje rade na podrivanju pravnog poretka zemlje. U isto vrijeme, želimo – i moramo – zaštititi nevine građane BiH od bilo kakvih negativnih uticaja tih promjena. I, kao značajni učesnici u Svjetskoj banci, MMF-u i drugim međunarodnim finansijskim institucijama, osigurati da se rigorozni uslovi primjenjuju na bilo koju dalju podršku: bolje i ne imati aranžman nego imati neki koji indirektno jača negativne agende u BiH.

Ali, jednako važne su i domaće posljedice. Vladavina prava se jednostavno definiše sa time da niko nije iznad zakona. One koji krše zakon treba istražiti i krivično goniti, bez predrasude ili pristrasnosti. Pravosuđe BiH ima više nego dovoljno materijala da počne ove procese.

A najsnažnije domaće sankcije dolaze na dan izbora, prilika je to da se sa pozicija uklone oni koji ne rade u najboljem interesu svojih glasača. Oni koji su na vlasti često promoviraju ideju da glasanje ne dovodi do promjena, sigurni da će sponzorske mreže osigurati glasove za njih, u isto vrijeme blokirajući poboljšanja pravičnosti izbornog procesa. Zbog toga je tako važno da se postigne napredak u integritetu glasanja – sve to je detaljno navedeno u izvještajima OSCE-a već niz godina. Teško da može iznenaditi da oni koji su na vlasti u važećem sistemu ne žele te promjene. Građani ove zemlje imaju moć da natjeraju svoje političare da iznjedre drugačiju viziju. Nećemo dozvoliti nikome da spriječi da se glasanje održi u oktobru ove godine.

Snaga podrške Ujedinjenog Kraljevstva Bosni i Hercegovini i njenim građanima je iskazana mnogo puta u zadnjim mjesecima – ne možemo i nećemo dozvoliti da se poništi 26 godina teško stečenog napretka u BiH. Uskoro u posjetu dolazi Odbor za vanjsku politiku parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva koji će sagledati kako možemo bolje podržati stabilnost i uspješnost BiH, kao i Odbor za međunarodni razvoj koji na globalnom nivou sagledava načine spriječavanja zločina. Radujem se prilici da razgovaram sa njima i njihovim sagovornicima iz BiH o tome kako zaustaviti djelovanje bez posljedica u ovoj zemlji.