Avatar photo

Matt Field

British Diplomat

3rd May 2021

Cijena slobode

Od brojnih sloboda koje čine demokratsko i fer društvo, sloboda medija se najčešće previdi.  Svjetski dan slobode medija je prilika da se podsjetimo na ključni posao koji rade nezavisni novinari, u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta i da im pokažemo koliko ih cijenimo.

Slobodni mediji su ključni stub slobodnog društva.  Mogu zaštititi građane i ukazati na zloupotrebu moći.  Zemlje sa najslobodnijim medijima, gdje transparentnost kao reflektor osvijetli sve pogešne radnje, imaju najmanju stopu korupcije.  Kada novinari i medijske organizacije mogu slobodno raditi svoj posao, društva su prosperitetnija i otpornija.  Slobodna razmjena mišljenja i informacije koje prositiču iz toga omogućuju javnosti da identificira i traži prilike, te prepozna probleme koje treba rješavati.

Ovo često nije lako.  Svi trebamo odati priznanje ulozi koju su novinari i radnici u medijima imali u BiH tokom pandemije COVID-19.  Mnogi su izvještavali sa prvih linija zdravstvene krize i rizikovali sopstvene živote.  Kao i u mnogim drugim sektorima privrede, svjedočili smo povečanom finansijskom pritisku na medijske kuće.

Ali, za Ujedinjeno Kraljevsto je jednako zabrinjavajuće bilo vidjeti povećanje pritisaka i initimidacije novinara, diljem svijeta.  Načini i tehnike su sve poznatiji, i primjetni i u BiH: cyber napadi na medije, pritvaranje novinara, verbalni napadi na radnom zadatku, prijetnje i pritisak na one koji istražuju slučajeve korupcije i lični napadi na osnovu spola, etničke pripadnosti ili drugih ličnih odlika.

Novinarke napadaju na poseban način, slično načinu na koji se političarke i druge žene u javnom životu izdvajaju, uz dodatno zlostavljanje, prijetnje ili referiranje na njihove privatne živote.  Kao i u drugim poljima, ovo je namjeran i konzistentan pokušaj da se omalovaže njihovi stavovi i umanji njihova volja da preuzmu vodeću ulogu.

Sloboda medija je prioritet za Ujedinjeno Kraljevstvo, i kao i mnoge moje kolege diljem svijeta, pokušavam se boriti protiv tog zlostavljanja i stati uz žrtve, nastaviti zagovarati ulogu nezavisnih medija.  U tome mi se često pridruže i drugi koji dijele te vrijednosti sa nama, uključujući OSCE, Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Švedsku i Evropsku uniju.  Svi mi kojima je stalo do medijske slobode trebamo dići naš glas.

Globalna kampanja slobode medija koja je počela prije tri godine je pokazatelj te naše spremnosti, uz Koaliciju za slobodu medija zemalja koje brane slobodne medije.  Ujedinjeno Kraljevstvo je među pet najvećih donatora u ovoj oblasti u svijetu.  Važno je pokazati i praktičnu podršku.

Ovdje u BiH, Ujedinjeno Kraljevstvo podržava program Mediji za sve sa velikim brojem korisnika, koji provodi British Council, kako bi pomogli da nezavisne medijske kuće postanu finansijski održivije i da pronađu nove načine povezivanja sa svojom publikom.  Uz to se pruža podrška i mladim novinarima da se izgrade, kao i brojne prilike za obuku.  Ulažemo u pismenost medija, a značajni smo donatori u European Endowment for Democracy, koji pruža vitalnu podršku grass roots organizacijama, uključujući i onima u medijskom prostoru.

Svjetski dan slobode medija je podsjetnik na ključni posao koji rade nezavisni, profesionalni novinari.  Svi smo na dobitku od njihove odlučnosti i hrabrosti.  Pomažu nam da imamo glas, da znamo šta se stvarno dešava i da one na vlasti držimo odgovornim.  Zauzvrat, dugujemo im našu podršku i zahvalnost.