Avatar photo

Matt Field

British Diplomat

23rd October 2020

75. rođendan UN-a

Među brojnim manje prijatnim događajim u 2020.godini, našao se i jedan mnogo sretniji – 75 godina od osnivanja Ujedinjenih naroda, koji se nizom događaja obilježava tokom cijele godine.  Čestitam rezidentnoj koordinatorici UN-a u Bosni i Hercegovini, Ingrid Macdonald, i svim uposlenicima UN-a na njihovoj stalnoj predanosti građanima BiH, u radu na tri stuba UN-a: ljudskim pravima, održivom razvoju i miru i sigurnosti.  Prošlog mjeseca, ministar vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Dominic Raab je govorio o počecima UN-a i začetku kome su “korijeni u optimizmu i odlučnosti da ćemo ‘mi, narodi’ stvoriti bolju budućnost za nas i našu djecu”.

Ujedinjeno Kraljevstvo je snažan prijatelj i pobornik UN-a, te vodeći pokrovitelj, putem našeg budžetskog doprinosa, kao stalni član Vijeća sigurnosti, te kao zemlja koja se obavezala na potrošnju 0,7% našeg BDP-a na međunarodnu pomoć.  Radili smo sa UN-om i njihovim agencijama, fondovima i programima tokom njihovog postojanja.  Tokom trenutne pandemije COVID -19 ne postoji važnija međunarodna institucija od Svjetske zdravstvene organizacije i drugih dijelova sistema UN-a. Ali, svi mi sada razmišljamo i o budućnosti, pa je Dan UN-a, 24. oktobar, još jedna prilika da se osvrnemo na ulogu UN-a i svih 193 zemlje članice u izazovima koji su pred nama.

U samom srcu svih aktivnosti su Ciljevi održivog razvoja.  Usvojeni od strane svih članica UN-a 2015. godine, Ciljevi nisu ništa drugo do program okončanja siromaštva, zaštite planete i osiguranja da, do 2030. godine, svi budu u mogućnosti da uživaju u miru i prosperitetu.  To zvuči ambiciozno, kao što i treba da bude.  Ovi ciljevi su usko povezani, tako da uspjeh ili neuspjeh jednog od njih bi doveo do jačanja uspjeha ili neuspjeha drugih.  A, kako je Ujedinjeno Kraljevstvo bilo detaljno uključeno u razvoj Ciljeva, javno izvještavamo o našem napretku u implementaciji Ciljeva, dijelimo naše naučene lekcije i povećavamo nivo ambicije, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Ciljevi, iako možda ovdje nedovoljno poznati koliko bi trebali biti, jednako su relevantni i za BiH danas.  Ako ste zainteresovani za kvalitetno obrazovanje, jednakost muškaraca i žena, zaštitu prirodnog okoliša, pravdu za sve, dobra radna mjesta, obnovljivu energiju ili poboljšanje zdravlja, onda su Ciljevi za vas.

Svi nivoi vlasti u BiH su 2019. godine podnijeli izvještaje o implementaciji Ciljeva i obavezali su se da će to ponovo uraditi 2023. godine.  Ovaj korak je zaista dobrodošao.  Vjerujem da bolje razumijevanje Ciljeva i transparentnije izvještavanje bh. vlasti o njima može građanima dati čvršći okvir za traženje odgovornosti od njihovih predstavnika, kao i za praćenje poboljšanja koja su potrebna kako bi rezultat bio zemlja onakva kakvu je žele do 2030. godine.  Ciljevi pomažu ne samo u izgradnji zajedničke vizije za budućnost i aktivne uloge koju svaki pojedinac može imati, uključujući i privatni sektor, nego i uklanjanju razloga za nestabilnost.

Ovdje u BiH, podrška Ujedinjenog Kraljevstva je usklađena sa Ciljevima. U sklopu našeg rastućeg programa podrške radimo u partnerstvu sa UN i njihovim agencijama, a sve u cilju podržavanja BiH da postane stabilna, prosperitetna i inkluzivna zemlja, cilju koji dijelimo sa mnogim drugim prijateljima BiH.  Konkretno, radimo sa UNFPA, UN Women, UNDP, UNICEF, IOM, WHO, UNESCO, rezidentnom koordinatoricom i drugim akterima i dijelovima sistema, sa kojima dijelimo stručnost i iskustvo.  Naše partnerstvo sa njima u narednom periodu uključuje:

  • digitalnu transformaciju javnog sektora u BiH, povećanje transparentnosti, odgovornosti i kvalitete javnih usluga za sve bh. građane
  • pružanje pomoći osobama koje su pretrpjele seksualno nasilje u konfliktu u pristupu uslugama i pravima
  • rad sa mladima na njihovim idejama za jačanje zajednica, poboljšanje društvene kohezije i sprječavanje nasilnog ekstremizma
  • osiguranje dodatnih fondova za sigurne kuće diljem BiH kako bi odgovorile na povećani broj zahtjeva žena i djece koji traže utočište tokom COVID pandemije
  • odlaganje municije i prevenciju proliferacije diljem BiH, zapadnog Balkana i šire
  • promoviranje učešća žena u politici, borbu protiv zločina mržnje i nasilja nad ženama i djevojčicama, posebno u javnom životu.

A, naša najvažnija saradnja je u polju najvećeg izazova sa kojim se planeta suočava u godinama koje su pred nama: klimatskih promjena.  Ujedinjeno Kraljevstvo je, zajedno sa Italijom, sudomaćin sljedeće Konferencije UN-a o klimatskim promjenama COP26 i želi iskoristiti taj trenutak kako bi obezbijedilo hitnu kolektivnu akciju potrebnu za promjenu katastrofalnog puta na kom smo sada.  To je definicija globalnog izazova, a uspjeh u tom polju zahtjeva da svi uradimo što je u našoj moći, a UN tu može i imaće centralnu ulogu.  Nadam se da će BiH povećati svoju ambiciju putem državnog Doprinosa, pokazujući liderstvo i štiteći svoja prirodna bogatstva.  Putem zajedničkog rada sa UN-om, možemo osigurati ne samo bolji oporavak, manju ranjivost i više održivosti, nego da u narednih 75 godina vidimo pozitivnu promjenu za sve.