Avatar photo

Matt Field

British Diplomat

15th May 2020

Dom za sve nas

Sedamnaestog maja je IDAHOBIT, Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije.  Tokom godine, veliki je broj posebnih dana koji se trebaju obilježavati, meni lično, ovaj je važan.

Prošlog septembra, moja supruga Martina i ja smo učestvovali u prvoj Povorci ponosa (PRIDE-u) u Bosni i Hercegovini.  Bio je to za nas sretan dan i veliki broj ljudi se pridružio mirnoj šetnji centrom Sarajeva.  Ta šetnja je pripadala svim građankama/ima ove zemlje koji su je organizovali i učestvovali u njoj, uprkos maloj, ali ponekad neprijateljski nastrojenoj grupi protivnika koji su se javljali tokom priprema.

Zašto je taj PRIDE, organizovan posljednji, nakon svih ostalih zemalja u regionu, bio važan?  Zato što je bio poruka svim LGBTI braći i sestrama da ne moraju kriti svoj identitet, da su cijenjeni i dobrodošli članovi i članice društva.  A to je bitno jer mnoge/i od njih žive svoj život sa svakodnevnim predrasudama i diskriminacijom.  I zato je svaki PRIDE bitan. I zato smo Martina i ja bili sretni što učestvujemo.

Ova poruka ima posebno značenje u vrijeme pandemije COVID-19, koja značajno utiče na sve nas.  Izolacija je često puno teže padala LGBTI osobama jer njihovi domovi i porodice nisu uvijek sigurna okružja gdje su prihvaćene/i.  Veća je vjerovatnoća da će LGBTI osobe biti izložene/i diskriminaciji na radnom mjestu i u socijalnoj izolaciji u svojim domovima, što je dodatno teško u vrememnu kada mnoge/i od njih ostaju bez posla.

Tema ovogodišnjeg IDAHOBIT-a je “prekinimo tišinu” i nadam se da će mnogi progovoriti u solidarnosti i suosjećanju u ova teška vremena.  Sve vlade moraju posebnu pažnju posvetiti osjetljivijim grupama, uključujući i LGBTI osobe, žrtve nasilja u porodici i druge, kako niko ne bi bio zaboravljen.

Prava LGBTI osoba u BiH su na pozitivnoj putanji, u nekim dijelovima zemlje više nego u drugim, ali još puno toga treba uraditi.  Nadam se da ćemo ove godine vidjeti sveobuhvatan LGBTI akcioni plan i prekretnicu u priznavanju istospolnih zajednica.  To nije poseban tretman, nego isti tretman koji svi drugi imaju.

Ljudska prava su univerzalna, a uskraćivanje tih prava, makar i jednoj osobi, treba biti bitno svima nama.  Najsigurnija i najjača društva su ona gdje svi građani mogu živjeti bez straha od nasilja i diskriminacije.  Otvorena i gostoljubiva BiH može privući ljude iz cijelog svijeta, da dođu u posjetu i da ovdje posluju.  Sa ponosom dajem svoj glas prekidanju tišine i govorim za dobrobit svih pripadnica/ka naše zajednice.  Nadam se da ćete i vi.