Avatar photo

Matt Field

British Diplomat

31st October 2019

Mostar zaslužuje bolje

Britanska ambasada se nedavno na dan preselila u Mostar. Uz brojne aktivnosti diljem grada, pred Mepasom smo održali i “pop-up” prijem. To je različitim timovima ambasade omogućilo da gostima i prolaznicima objasne naš angažman – saradnju po pitanjima odbrane, obrazovanje, projekte, stipendije, konzularnu podršku, politički rad i rad na komercijalnim pitanjima.

Jednako važno, nama se pružila prilika da pitamo građane Mostara o njihovim prioritetima, za njih i za njihov grad, i šta je to što bi voljeli da se promijeni. Ovo je pitanje koje smo se i mi, kao ambasada pitali, i sebe i druge, od kada sam došao, kako bi bili sigurni da se naši prioriteti i programska podrška preklapaju sa promjenama koje građani u ovoj zemlji žele. Građani BiH su ti koji najbolje mogu procijeniti kako se život u ovoj zemlji može poboljšati i stvoriti prilike tako da niko ne misli da mora otići kako bi ostvarili svoj i san svoje porodice.

Poruke iz Mostara bile su uglavnom jednake onima koje čujemo na drugim mjestima – bolje obrazovanje, bolje zdravstvene usluge, putevi i druge usluge, manje korupcije, zapošljavanje i pravedniji pristup poslovima, te bolje perspektive za njihovu djecu kako bi ljudi ostali u zemlji. Ali i jedna jedinstvena poruka. Izbori.

Mostar je možda jedino mjesto u Evropi gdje nije bilo moguće održati izbore već više od decenije. Građani Mostara nisu imali priliku još od 2008. godine da izaberu svoje predstavnike, da nagrade one koji su radili za njih, ili da glasaju za one za koje vjeruju da će raditi u njihovo ime.

Teško je i opisati koliko je ovo nedostatak osnovne demokratije. Bez sumnje je da postoje problemi u načinu održavanja izbora u BiH, i zato mi kao Britanska ambasada podržavamo napore da poboljšamo transparentnosti i pravičnost sistema, kako bi građani imali više povjerenja u rezultate. Ali, bez održavanja izbora u Mostaru, ne postoji odgovornost. Kada gradsko vijeće ne vrši nadzor nešto će poći naopako, što direktno dovodi do problema poput neodvoženja smeća. Činjenica da je nekoliko mojih prethodnika govorilo isto, dodaje gorčini.

Evropski sud za ljudska prava se slaže. Ove sedmice su donijelu odluku u slučaju koji je pokrenula stanovnica Mostara, “Baralija protiv Bosne i Hercegovine”, a koja je ukazala da nije bila u mogućnosti da glasa niti da bude birana na lokalnim izborima. Sud je odlučio da je to zaista diskriminatorno, i da BiH snosi odgovornost da situaciju riješi u roku od šest mjeseci. Iako nije bila iznenađujuća, ova odluka je dodatna potvrda da neodržavanje izbora nije normalno, niti prihvatljivo, posebno u zemlji koja radi na daljoj integraciji međunarodnih i evropskih standarda.

Naravno da ovo nije prva odluka Strazbura protiv BiH. Bliži se deseta godišnjica famozne presude Sejdić-Finci, ali postoje i druge, i sve traže pravičniji tretman građana, bez obzira na njihov identitet i prebivalište. Nijedna od ovih odluka nije provedena, putem promjena načina na koji se ovdje održavaju izbori.

Šta ovo znači za građane Mostara? To je još jedan znak da nisu zaboravljeni, i da ne mogu dozvoliti da ostanu zaglavljeni u Groundhog danu demokratije (kao u filmu u kojem osoba stalno iznova proživljava isti dan), u kome se ništa nikada ne mijenja. To je poruka bh. liderima i institucijama, da moraju raditi brzo, zajedno i za šire dobro – da riješe ove otvorene i očigledne probleme u načinu provođenja izbora. A, podsjetnik je i svima nama, koji se smatramo prijateljima Mostara, da ne zaboravimo na ključni i važni cilj održavanja izbora u Mostaru iduće godine.

Naš dan ambasade u Mostaru završio je koncertom u Los Rosales centru. Bend Britanske ambasade je svirao dobrotvorni koncert sa ciljem prikupljanja sredstava za podršku radu ovog centra za djecu i mlade sa posebnim potrebama, kao i da se šira javnost upozna sa otvaranjem njihovog restorana Lonato, u kome rade korisnici centra. Mnogi sa kojima smo se sreli tokom dana su došli da podrže centar, da pjevaju i plešu i uživaju u društvu. To je bilo podsjetnik koliko je sjajan grad Mostar i koliko njegovi građani imaju za ponuditi. Nadam se da ćemo im svi pomoći da ponovo imaju pravo glasa na izborima iduće godine.