Avatar photo

Matt Field

British Diplomat

7th December 2018

Korupcija ima cijenu… koju plaćaju građani

Deveti decembar je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Nikome u Bosni i Hercegovini ne treba objašnjavati koliko štete ovaj otrov nanosi. Od kada sam stupio na dužnost britanskog ambasadora prije tri mjeseca, mislim da je korupcija bila glavna tema u većini mojih razgovora.  Korupcija nije jedinstvena pojava u BiH i prisutna je u mnogim zemljama koje pokušavaju da postanu otvorenija i pravičnija društva.  Ali, korupcija prodire duboko u svakodnevne živote i jedan je od glavnih razloga egzodusa kvalifikovanih i talentovanih ljudi, koji traže drugo mjesto za život.

O čemu zapravo govorimo kada pričamo o korupciji?  Da li govorimo o nastavnici u osnovnoj školi koji mora podmititi direktora kako bi ostala na poslu?  Ili govorimo o državnom uposleniku kome je rečeno da mora biti član stranke kako bi napredovao? Ili je to žena pred porodom koja mora dodatno platiti svom ginekologu kako bi dobila njegu koja joj sleduje?  Možda govorimo o studentu na fakultetu koji zna da nikada neće dobiti iste ocjene kao kolega jer nema “štelu”.  Da li pričamo o krivičnom slučaju koji propadne jer se dokazi “zagube”? Ili o kompaniji kojoj stalno dolaze inspekcije i koja je zatrpana papirologijom sve dok ne “podmaže” nekoga u lokalnoj upravi?

Možemo brojčano odrediti šta ljudi misle o ovim problemima, uz pomoć stručnjaka poput Transparency International.  U Bosni i Hercegovini, 83% građana smatra da su političke stranke korumpirane, 81% to misli za pravosuđe, a 80% za zdravstvo.  BiH je 2017. godine bila na 91. mjestu na svijetu po indeksu percepcije korupcije.  Samo 12% građana smatra da su vlasti učinkovite u borbi protiv korupcije.

Teško je izračunati ukupnu cijenu korupcije, ali ona uključuje milione potrošene na koruptivne aktivnosti vlasti, pokradene fondove i propuštene strane investicije.  A ovaj račun se uvijek ispostavi poreskom obvezniku, građaninu, koji ne dobija kvalitetnu javnu uslugu koju je platio i plaća.

BiH nije jedina sa ovakvim izazovima.  Ujedinjeno Kraljevstvo je daleko od savršenog u mnogim poljima.  Ali, naše civilno društvo i nezavisni mediji imaju ključnu ulogu u otkrivanju koruptivnih aktivnosti i korumpiranih pojedinaca.  U nedavnim primjerima razotkrivanja, koji uključuju vladine ugovore vrijedne milione funti ali i zahtjeve za isplatu troškova parlamentaraca, reakcije javnosti su dovele do brzih reakcija, ostavki i kazni.

Šta mi možemo uraditi po ovom pitanju?  Promjena je moguća – u manje od deset godina, Gruzija je sa 133. mjesta došla na 55. na indeksu percepcije korupcije. U velikom broju slučajeva u BiH, postoji pravni okvir, planovi i institucije za borbu protiv korupcije.  Ali, oni mogu dovesti do uspjeha samo ako se implementiraju, ako se vrši monitoring i ako nema političke kontrole.  A, postoji i stvarna potreba za jasnim standardima etičkog ponašanjima, koja će važiti za bilo koga ko radi sa javnim sredstvima.

Ujedinjeno Kraljevstvo želi pomoći, zajedno sa drugim partnerima, uključujući EU, SAD i Njemačku.  Borba protiv korupcije će biti sveprisutna tema naše bilateralne podrške BiH, sa naglaskom na transparentnost i odgovornost.  Ujedinjeno Kraljevstvo će, sa institucijama i partnerima u nevladinom sektoru, usmjeriti svoje napore da se:

  • poboljšaju zakoni u vezi sa sukobom interesa, zaštitom zviždača i finansiranjem političkih stranaka
  • uvedu kodeksi etičkog ponašanja za javne zvaničnike, te da proces upošljavanja bude transparentan i zasnovan na sposobnostima
  • pojednostavi poslovanje putem jednošalterskog sistema, smanjenjem birokratije i stvaranjem okruženja koje će biti privlačnije i jednostavnije za ulaganje
  • izgrade kapaciteti pravosuđa i tužilaštava za rad na složenim slučajevima, uključujući i nezakonito finansijsko poslovanje, kao i mogućnost zapljene nelegalno stečene imovine
  • javna potrošnja učini transparentnijom prema javnosti, posebno u digitalnom obliku
  • podrži sloboda medija, posebno istraživačkog novinarstva
  • ohrabre nove vlasti da u svojim programima borbu protiv korupcije odrede kao prioritet

A najviše od svega, želim da svi čujemo šta građani, civilno društvo i nezavisni mediji imaju reći na ovu temu.  A na vama je da tražite odgovornost od vaših izabranih predstavnika.

Borba protiv korupcije ima centralno mjesto na euro-atlantskom putu.  BiH se neće moći kretati naprijed bez napretka u ovom polju.  A, važnije od toga, bosanskohercegovački građani će i dalje biti frustrirani i bez javnih usluga i budućnosti koju zaslužuju.  Ujedinjeno Kraljevstvo vam se pridružuje u traženju poboljšanja i na tom putu ćemo pružiti praktičnu podršku. Recite nam na Facebooku, Twitteru i Instagramu šta još možemo uraditi.