Avatar photo

Edward Ferguson

British Ambassador to Bosnia and Herzegovina

6th March 2015

ŽENE, MIR I SIGURNOST

U samom startu sam u nepovoljnom položaju pri pisanju bloga o ulozi i zastupljenosti žena u politici i društvu, zbog činjenice da nisam žena.  Ali jesam sin, brat, muž, otac i kolega jakih, kreativnih i pametnih žena, što me dovodi do zaključka da je bilo koje društvo u kome su žene nedovoljno zastupljene, bez ikakve sumnje, neuravnoteženo i nedjelotvorno.

U nedjelju je 8. mart, 105. Međunarodni dan žena.  U savršenom svijetu, to bi značilo da je 8. mart dan za obilježavanje sjajnog doprinosa koje su žene dale društvu.  I jeste to.  Ali u isto vrijeme, nakon više od 100 godina kasnije, treba se sa žaljenjem i razočarenjem konstatovati da je Međunarodni dan žena još uvijek uvelike vezan za zaštitu, promoviranje i pružanje podrške jednoj polovini svjetske populacije.  I prečesto su žene i dalje marginalizirane ili čak ugrožene u svojim zajednicama.

Ovdje u Bosni i Hercegovini, Britanska ambasada nastavlja usko sarađivati sa ženama koje su strašno propatile tokom groznih događaja devedesetih godina.  Posebno nastavljamo pružati podršku žrtvama seksualnog nasilja u konfliktu – muškarcima i ženama kojima je prečesto uskraćena pravda i koji ne dobijaju odgovarajuću podršku kako od vlasti, a u nekim slučajevima ni od svojih porodica i zajednica.

 zenica

Hvala bogu, ova zemlja je prešla dug put u zadnjih dvadeset godina, i svi se nadamo i vjerujemo da su takvi događaji prošlost i da se nikada više neće desiti.  Ali jedan od najsigurnijih načina da se zacementiraju mir i stabilnost u ovoj zemlji i u širem regionu je da se poboljša zastupljenost žena u politici.  Upravo to je razlog zašto je Rezolucija 1325 Vijeća sigurnosti UN-a tražila od zemalja članica da osiguraju veću zastupljenost žena na svim nivoima u procesu donošenja odluka, u državnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i mehanizmima za prevenciju, vođenje i rješavanje sukoba.

U januaru su britanski i njemacki ministri vanjskih poslova posjetili Sarajevo kako bi urgirali za socio-ekonomske reforme koje bi trebale dovesti do novih mogućnosti za građane ove zemlje i učiniti da Bosna i Hercegovina napreduje na putu ka Evropskoj uniji.  Tokom posjete sastali su se sa predsjednicima 14 vodećih političkih stranaka.  Slika govori sve što se treba reći o zastupljenosti žena na pozicijama donošenja odluka u ovoj zemlji.  Sa par važnih izuzetaka, među kojima su predsjednica Vlade RS Cvijanović, zamjenica predsjedavajućeg u Parlametnu BiH Krišto, potpredsjednica Federacije Mahmutbegović i predsjednice Ustavnog i Suda BiH, Kreso i Galić – ovaj broj je još uvijek vrlo mali.

14 leaders

Ove godine se obilježava 20 godina od Pekinške platforme za djelovanje u sklopu koje su se vlade složile po pitanju minimalne kvote od 30% žena na nivoima odgovornim za donošenje odluka.  Jasno je da smo kolektivno svi ispod i ove skromne kvote.  Iako su i ovdje poduzeti važni koraci, uključujući i zakonski propis da najmanje 40% izbornih kandidatkinja moraju biti žene, bilo bi sjajno vidjeti više žena na ministarskim mjestima i u ulozi predsjednica stranaka.  Ja sam upoznao veliki broj impresivnih žena u Bosni i Hercegovini, među njima i učesnice našeg Fellowship programa, koje bi mogle doprinjeti transformaciji političkog i ekonomskog bogatstva ove zemlje.  Više o nekim od njih možete pročitati ovdje.

Ovo nije laka tranzicija za bilo koju zemlju, uključujući i moju.  Izgleda da treba puno vremena da se invertiraju stoljeća muške hegemonije i dominacije.  U nekim dijelovima svijeta, poput Iraka i Sirije, mračne sile i dalje koriste nasilje i zastrašivanje kako bi potisnuli i ušutkali žene.  Mislim da ne postoji bolji razlog za rad na potpunoj jednakosti žena i djevojaka.  #HeForShe