Avatar photo

Jonathan Allen

Former Ambassador to Bulgaria

23rd February 2015 London, UK

Върховенството на закона: продължаващо предизвикателство

от Сара Райли

Джонатан Алън напусна поста посланик на Великобритания в България през януари 2015 г., когато изтече мандатът му. Сара Райли стана временно изпълняваща длъжността британски посланик в България. Този блог е написан от гост блогър Сара Райли.

Global Law Summit, 23-25 February 2015
Международен правен форум, 23-25 февруари 2015 г., Лондон

Тази седмица Великобритания ще бъде домакин на Международния правен форум „Global Law Summit”. Срещата на високо ниво ще се проведе в рамките на три дни и е част от празненствата по случай 800-годишнината от подпечатването на Великата харта на свободите „Магна Харта”. Международният правен форум е важен пример на взаимодействието между правителството, бизнеса и правото. Събитието ще представи върховенството на закона като фундамент на най-добрата бизнес среда за растеж и справедливото развитие на обществото, като прокарва посланието и ценностите на Магна Харта в днешната все по-глобализираща се икономика.

Радвам се, че министърът на правосъдието Христо Иванов прие поканата да представлява България на срещата на върха. По време на посещението си в Лондон министър Иванов ще се срещне и с британския си колега Крис Грейлинг и с министъра по европейските въпроси Дейвид Лидингтън, за да обсъдят редица приоритетни въпроси от взаимен интерес.

Добре известно е, че темата на Международния правен форум е изключително актуална за България и българския народ. Страната остава под наблюдение в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка, който очертава допълнителните стъпки, които България трябва да предприеме относно реформирането на съдебната система и справянето с корупцията и организираната престъпност. Последният Доклад по механизма отбеляза слабия напредък в периода от месец януари 2014 г., основно поради политическата нестабилност през изминалата година. Но той отчете и политическия ангажимент към процеса на реформи, заявен от новото българско правителство, и приветства приемането на стратегията за реформа в съдебната система от многопартийния парламент. Съществуват обаче и високи очаквания в кратки срокове политическият ангажимент и подкрепа да произведат резултати, включително чрез значими присъди. Също така, и че следващият доклад ще отрази съществен и важен напредък на реформите, включително по отношение прилагането на електронното правосъдие, разпределението на дела на случаен принцип, засилена борба срещу корупцията по високите етажи и по-добро управление на съдебната система чрез дейността на Висшия съдебен съвет. Разбира се, подобна реформа е необходима не заради Комисията или европейските партньори на България – тя се налага, за да може развитието на страната да не бъде забавяно от корупция, организирана престъпност или непредсказуемост на съдебната система и, за да могат всички българи да извлекат ползите от една процъфтяваща, конкурентна икономика, отворена за всички.

Това е от значение не само за България, но и за Великобритания. Съществен брой британски компании търгуват или инвестират в България. Обединеното кралство е четвъртият най-голям инвеститор в страната за последните десет години, а според предварителните данни в последния доклад на БНБ през 2014 г. Великобритания вече заема третото място. Инвеститорите, независимо дали става въпрос за голяма компания или физическо лице, инвестиращо в един-единствен имот, трябва да имат сигурност, че договорите, които подписват ще се прилагат във функционираща, независима съдебна система. А върховенството на закона е в основата на ценното ни сътрудничество с България по редица въпроси на сигурността, които биха могли да имат отражение върху страните ни и върху ЕС като цяло, включително в областта на тероризма и организираната престъпност.

Великобритания е отдавнашен партньор на България по въпросите на върховенството на закона. Участието на министър Христо Иванов в Международния правен форум е само най-пресният пример за настоящото сътрудничество между нашите две страни. През ноември 2014 г. придружих главния прокурор Сотир Цацаров по време на посещение във Великобритания, чийто акцент беше системата на наказателното правораздаване във Великобритания. Отново през 2014 г. председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество Пламен Георгиев и заместник-главният прокурор Борислав Сарафов също имаха срещи със своите британски колеги. Посолството организира редица важни събития, срещи и посещения през последните години по теми, свързани с върховенството на закона. През 2015 г. ще работим по-интензивно в тази област, не на последно място и заради отбелязването на 800-годишнината от подписването на Магна Харта.

Великобритания ще продължава да бъде верен партньор на България в усилията ѝ да реформира съдебната си система и да се справи с корупцията и организираната престъпност. Но без съмнение, най-важният фактор в тези усилия ще бъдат способността на политиците, специалистите, работещи в областта на правосъдието, и разбира се на българските граждани, да извлекат полза от съществуващата в момента политическа воля за реформи и да се гарантира вземане на понякога трудните, но необходими, решения за осъществяване ѝ.

За Jonathan Allen

Jonathan Allen was British Ambassador to Bulgaria from from 2012 to 2015. He then returned to the UK to take up the position of Director for National Security at the…

Jonathan Allen was British Ambassador to Bulgaria from from 2012 to 2015. He then returned to the UK to take up the position of Director for National Security at the Foreign & Commonwealth Office.

Следвайте Jonathan