Avatar photo

Jonathan Allen

Former Ambassador to Bulgaria

11th November 2014

Посещение на главния прокурор в Лондон

От гост блогър Сара Райли, заместник-посланик в британско посолство София.

Този блог пост следва официалното посещение на главния прокурор на България Сотир Цацаров във Великобритания между 4-7 ноември 2014 г.

На 6 ноември 2014 главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с британския министър за Европа Дейвид Лидингтън
На 6 ноември 2014 главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с британския министър за Европа Дейвид Лидингтън

Миналата седмица бях два дни в Лондон заедно с главния прокурор Сотир Цацаров по време на неговото официално посещение там, като целта на визитата беше запознаване с всички аспекти на британската система на наказателното правораздаване. Посещението беше вдъхновяващо и динамично. Въпреки че отскоро съм в София (едва от септември), нямаше как да пропусна факта, че реформата на съдебната система е гореща тема в България. Така че това посещение беше чудесна възможност за мен да науча повече за предизвикателствата, пред които са изправени хората, полагащи усилия за осъществяването на реформата, както и да чуя мнението на господин Цацаров за това как може да бъде постигната тази цел.

Тъй като не съм юрист, беше прекрасно, че имах възможност да чуя, както от британски, така и от български експерти как могат да бъдат решени някои наистина трудни проблеми. По време на продължили с часове срещи в Кралската прокуратура, Агенция „Приходи и митници” на Нейно Кралско Величество, Националната агенция за борба с престъпността, Върховния съд, Инспектората на полицията и Министерството на правосъдието, г-н Цацаров и британските му събеседници обсъдиха и дебатираха широк кръг от въпроси, обмениха опит и поуки (включително и някои трудни уроци) и изразиха надежда за бъдещо сътрудничество. След всяка среща г-н Цацаров набелязваше някои идеи, които евентуално биха могли бързо да бъдат приложени в България, а други – осъществени в по-дългосрочен план.

И така, кои бяха обсъдените теми? Всичко – от най-дребните подробности относно защитата на свидетели до справяне с корумпирани служители на системата, от борбата с организираната престъпност до по-ефективна организация на дигиталните досиета на случаите, от законотворчество на високо ниво до комуникацията с обществото. Г-н Цацаров сподели с директора на Кралската прокуратура Алисън Сондърс, че е особено впечатлен от факта, че Кодексът на прокуратурата е публикуван на интернет страницата на Кралската  прокуратура. Това означава, че няма загадки около функционирането на прокуратурата в Англия и Уелс и ако някой гражданин иска да знае кои са стандартите и разпоредбите, направляващи работата на прокурорите, той може да ги прочете (пред прокурорите в Англия и Уелс стоят два ключови въпроса, когато решават дали да предприемат съдебно преследване – има ли достатъчно доказателства, които да дават реалистичен шанс за произнасяне на присъда и дали е в интерес на обществото случаят да влезе в съда?). По време на обяд с Лорд Манс във Върховния съд, г-н Цацаров беше също така впечатлен да научи, че делата се предават на живо и че съдът е в Туитър, като по този начин дейността на най-висшия съд в страната достига директно до обществото.

Това, което ме впечатли по време на посещението, е че въпреки огромния спектър от въпроси  и сложната терминология и професионален жаргон, всички всъщност говореха за нещо много просто: става въпрос да се даде увереност на обществото, че съществува силен контрол върху процесите в правосъдието, че правосъдната система работи за хората и за да им осигури безопасност. Това може да стане по най-различни начини – престъпниците (организирани или не) могат да бъдат арестувани и осъдени; правораздавателните институции да са постоянно бдителни, за да гарантират, че в техните редици няма корупция, че не са подвластни на влиянието на силните и могъщите и че третират всички еднакво; тези институции могат да поддържат постоянна комуникация с обществото, като го информират за действията си и защо и как ги предприемат, а също и за успехите и грешките си.

По време на последната среща в рамките на визитата, министърът за Европа Дейвид Лидингтън подчерта желанието на Великобритания да подкрепи усилията на България да реформира съдебната си система, така че тя да се превърне в устойчива, отговаряща на най-високите стандарти правосъдна система, радваща се на обществено доверие. Зная, че в допълнение на сегашното стратегическо и оперативно двустранно сътрудничество развиването на мащабно сътрудничество в резултат на това посещение означава много работа за посолството в София и за британските институции.

Що се отнася до мен, колкото и да ми беше приятно краткото завръщане в Лондон, радвам се и да се върна в София и да наблюдавам сменящите се сезони на Витоша през прозорците на посолството.

За Jonathan Allen

Jonathan Allen was British Ambassador to Bulgaria from from 2012 to 2015. He then returned to the UK to take up the position of Director for National Security at the…

Jonathan Allen was British Ambassador to Bulgaria from from 2012 to 2015. He then returned to the UK to take up the position of Director for National Security at the Foreign & Commonwealth Office.

Следвайте Jonathan