Avatar photo

Jonathan Allen

Former Ambassador to Bulgaria

6th March 2014

Модернизация и енергийна сигурност

от гост блогър Баронеса Върма, британски енергиен министър от британското министерство на енергетиката и климатичните промени

Този блог пост следва официалното посещение на Баронеса Върма в България, между 3-5 март, и е публикуван във в-к  „Стандарт”.

Баронеса Върма
Баронеса Върма

Много съм щастлива, че имах възможността да посетя България тази седмица. Като партньори в рамките на ЕС, България и Великобритания имат нужда да обменят съществени идеи, свързани с предизвикателствата пред нашето поколение: да се гарантира енергийна сигурност, да се овладеят климатичните промени, да се насърчи икономическия растеж. Това бяха основните теми, залегнали в моето посещение. Доволна съм, че успях да ги обсъдя с вицепремиера Даниела Бобева, министър Драгомир Стойнев, с директора на АЕЦ „Козлодуй” Иван Генов и с британски бизнесмени, работещи в България.

Модернизация на икономиките

В глобален мащаб икономиката бележи съществени промени; правителствата и бизнесът инвестират усилено във високоенергийни мерки и технологии с ниски въглеродни емисии. Дори във време на забавено глобално развитие секторът на производства с нисковъглеродни емисии е нараснал значително (с близо 4% годишно). В глобален мащаб този растеж се оценява на повече от 4 трильона евро годишно – близо сто пъти обема на българската икономика! Екологично чистият растеж създава нови индустрии и възможности. Във Великобритания почти един милион души работят в сектори с екологични производства и такива с нисковъглеродни емисии. Горди сме, че произвеждаме най-голям обем офшорна вятърна енергия, че имаме процъфтяваща ядрена промишленост и, че инвестираме във въглеродно улавяне и съхранение.

Знам, че България също се стреми към модернизация на своята икономика. Правите значителни инвестиции в енергийната ефективност с цел да решите проблема за цените на отоплението за домакински нужди и да засилите конкурентноспособността си в промишлената област. Желаете да разширите ядреното си производство, като произвеждате чиста енергия. Знам също, че българските граждани са наясно с предизвикателствата по отношение на околната среда и разбират рисковете от климатичните промени. Ще платим висока цена ако не модернизираме икономиките си, ако не възприемем идеята за чиста и ефективна енергия. По изчисленията на бившия главен икономист на Обединеното кралство лорд Стърн, годишно тя ще варира между 5% и 20% от глобалния БВП.

Енергийна сигурност е либерализацията и диверсификация

Знам, че в България се водят дебати за бъдещето на енергиения ви сектор. Ситуацията в страната ви е позната на всеки британец. През осемдесетте години на ХХ в. всички мощности за производство на електроенергия във Великобритания бяха държавни. Тридесет години по-късно картината е неузнаваема.

Диверсификацията стана ключова за нашата енергийна сигурност; това включва и зелената икономика. Диверсификацията на доставчиците засилва енергийната сигурност, защото ни прави по-малко уязвими при прекъсване на доставките от страна на някой от доставчиците. По същия начин, когато се разполага със смесени енергийни технологии, сигурността се задълбочава, защото се създава възможност да се използва широк диапазон енергийни производители („независимо дали вали дъжд, сняг или грее слънце”). Диверсификацията прави енергията по-достъпна, като насърчава конкуренцията и не позволява на монополите да превръщат клиентите в заложници. По-достъпните енергийни цени подобряват икономическата ни конкурентноспособност, като помагат да се създадат работни места и да се осъществи растеж.

По време на посещението си в България бях осведомена за широк набор от възможности, които съществуват с цел диверсификация на вашите енергийни доставки и гарантиране на сигурността им. От регионални газови интерконектори, които ще превърнат България в свързочен център за Балканите и жизненоважна връзка с новите енергийни доставки в Централна Азия, до нови ядрени проекти и нови компании в зеления сектор. Потегляте по път, по който ние вече сме тръгнали; готови сме да ви подкрепяме с уроците и опита, които сме придобили в развитието на нашия енергиен сектор. Британският бизнес има първокласен опит, и това може да ви помогне по пътя ви към диверсификация и промяна. Великобритания е готова да даде експертен съвет.

За Jonathan Allen

Jonathan Allen was British Ambassador to Bulgaria from from 2012 to 2015. He then returned to the UK to take up the position of Director for National Security at the…

Jonathan Allen was British Ambassador to Bulgaria from from 2012 to 2015. He then returned to the UK to take up the position of Director for National Security at the Foreign & Commonwealth Office.

Следвайте Jonathan